Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) amacı, Alıcı’nın SATICI ’ya ait https://koltanaergonomi.com/ alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan niteliklere haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ve SATICI’ dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar, Sözleşme’nin taraflarına aittir.

1.2. İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında yanarada.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verilmek suretiyle satılan ürün/ürünlerin satış ve teslimatına ilişkin koşulları hakkında olup, taraflar ayrı ayrı “taraf” ve birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.  

SATICI BİLGİLERİ:

Unvan          : KOLTANA ERGONOMİ ARGE MERKEZİ- ALTAN KOLTAN

Adres         :   Karacaoğlan Mah. Bornova cad. No:7/5 İzeltaş Galeria Işıkkent Bornova İzmir TÜRKİYE

Telefon       +90 232 472 2522

Fax               :

E-Posta       : info@koltanaergonomi.com

ALICI BİLGİLERİ: 

Teslim Edilecek Kişi ... ...

Teslimat Adresi          ... 

Telefon          ...

Faks             

Email/Kullanıcı Adı  ...


1.3. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

1.4. Fatura Teslim: SATICI tarafından Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca kesilecek e-fatura veya e-arşiv fatura, sipariş sırasında belirtilen elektronik posta adresine gönderilecektir. 


2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ;

3. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu Ürün/ürünlerin temel nitelikleri, nakliye, KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürünün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, SATICI tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünlere ilişkin temel nitelikleri, SATICI’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanım şartları, süresi, usulü ve öngörülen nakliyeciyi, cayma bildiriminin yapılacağı iletişim adresini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.

3.1. İşbu sözleşme ALICI'nın yanarada.com üzerinde siparişinin tamamlandığı [•] tarihte gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın elektronik posta adresine gönderilmiştir.

3.2. Taraflar arasında, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca satışı kararlaştırılan Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, adedi, fiyat bedeli, ödeme şekli, alternatif tercihi aşağıdaki gibidir:

Ürün Adı Miktar TutarTeslimat Bedeli:  ... 

Toplam Sipariş Bedeli: ...

Ödeme Şekli: ALICI tarafından ürün bedeli “Kredi Kartı” Ödeme servis sağlayıcısı aracılığıyla sağlanacaktır. 

Sipariş Tarihi:  ...

Teslim Şekli:  Kargo

Kargo Firması: ...Firmasi


2.2. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı:  ...

Fatura Adresi:  ...

Telefon:  ...

Faks: -

Email/Kullanıcı Adı: ...


4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.2. ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, sipariş ve teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

4.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini korumayı, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

4.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi veya ödemenin iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sipariş konusu ürünleri teslim borcunun sona ereceğini kabul eder.

4.6. SATICI, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden gönderilen sipariş talebiyle birlikte tedarik ya da üretimin gerçekleşmesi imkanı ve koşullarını değerlendirildikten sonra sipariş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde siparişi reddetmezse, verilen siparişi kabul etmiş sayılır ve teslim tarihi içerisinde eksiksiz olarak siparişi ALICI’ya göndermekle yükümlüdür.

4.7. SATICI’nın üretimdeki olası aksaklık, hammadde tedariğindeki olası gecikmeler ve/veya ürünün nakliyesi ile ilgili elinde olmayan hususlardan ötürü doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır. Teslimat süresi her durumda 30(otuz) günü aşmayacaktır.

4.8. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ve ambalajı yırtılmış, kırık vb. hasarlı ürünleri teslim almayacaktır. Ürünün ALICI tarafından teslim alınmasıyla, ürünün teslim anında hasarsız olduğu kabul edilir. 

4.9. ALICI, herhangi bir sebeple cayma hakkını kullanmak isterse, ürünü kullanmaksızın ve faturasıyla ve işbu sözleşmenin 6. maddesinde yer alan hüküm ve koşullara uygun olarak SATICI’ya teslim edecektir.


5. SİPARİŞ (LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. ALICI, yanarada.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri sisteme girmek zorundadır. ALICI’nın üye olmadan sipariş vermesi halinde ALICI, ürünün satış ve teslimatının gerçekleştirilmesi için gerekli olan Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve gerekli diğer belgeleri onaylamak durumundadır. ALICI, internet sitesine üye olmak isterse işbu sözleşmenin mütemmim cüzü niteliğindeki “Kullanıcı Sözleşmesini” onaylamak zorundadır. ALICI her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

5.2. ALICI, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin niteliği ve tasarımı gereği, ürünün teslime hazır edilmesi için kendisine sunulan seçenekleri okumak ve gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden tercihte bulunmak durumundadır. ALICI, ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet Sitesi’nden seçtiği şekilde hazırlanmasından kendisi sorumludur.

5.3. ALICI ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra, satın alma işlemi ödemenin “…..” aracılığıyla yapılması ile tamamlanır.

5.4. Sipariş ALICI tarafından 3.6. maddede belirtilen süre içerisinde reddedilmediği veya siparişin kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde, sipariş konusu ürünler ALICI’ nın belirtmiş olduğu adrese teslim edilir.

5.5. ALICI, vermiş olduğu siparişten, ürün/ürünler nakliye firmasına teslim edilip kargo takip numarası verilene kadar siparişten vazgeçme hakkına sahiptir. ALICI vazgeçme talebini yanarada.com web sitesi üzerinden “siparişi iptal etme” butonunu kullanarak veya e-posta marifetiyle veya İnternet Sitesi’nde belirtilen           “ 0232 472 2522 - 0532 296 3321” telefon numaraları vasıtası ile SATICI’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 14 (ondört) gün içinde iade edilir ya da ALICI’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabilecektir.

5.6. Sipariş konusu ürünler, aksi ALICI tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI, "Teslimat Bilgileri " ve "ALICI" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği ALICIlar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Nakliye firmasının, ürünlerin ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı ALICI’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da ALICI’nın beyan ettiği adreste bulunmaması veya ALICI tarafından beyan edilen adresin nakliye firması tarafından belirlenen teslimat bölgeleri içerisinde yer almaması veya herhangi bir şekilde coğrafi koşullar sebebiyle ulaşılamaz olması nedeniyle siparişi verilen Ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8. ALICI, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı durumlarda Ürünlerin tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetinden sorumlu olacaktır. 

5.9. Ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı ALICI tarafından açık ve yazılı olarak belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da ALICI tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ürünlerin işbu kişi/kuruluş tarafından teslim alınmaması ya da ALICI tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle Ürünlerin yeniden gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek maliyetten ALICI sorumlu olacaktır. 

5.10.  Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

5.11. SATICI, siparişe ilişkin bilgilerin eksik, sahte, yanlış olduğunu saptadığı taktirde veya siparişin iyiniyete aykırı ve/veya ticari kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunun saptanması veya makul şüphenin mevcudiyeti halinde ALICI’ nın bilgilendirilmesi koşulu ile siparişini durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Sipariş iptal edildiği taktirde ödemenin iadesi ALICI’ ya bildirilmek suretiyle gerçekleştirilir.


6. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

6.1. SATICI, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. ALICI, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için SATICI’dan her ne nam altında olursa tazminat, hak ve alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

6.2. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin SATICI tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde ALICI, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, SATICI’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

6.3. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

6.4. Tüketicinin, SATICInın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.


7. CAYMA HAKKI

7.1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca;

ALICI, işbu sözleşmenin 6.7. maddesinde gösterilmiş “cayma hakkı kullanılamayacak ürünler” kapsamında yer almayan ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2. ALICI, Cayma bildirimini info@koltanaergonomi.com elektronik posta adresine “yanarada.com” web sitesinde yer alan cayma formunun doldurulmuş halini yazılı olarak iletmek suretiyle gerçekleştirebilir. Bununla beraber ALICI, sözleşmenin kurulması ile ürünün teslimine kadar geçen süre içerisinde de aynı şartlarla sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olması gerekmekte olup bu bildirimin yapıldığının ispatı Alıcı’ya aittir.

7.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, 6502 Sayılı yasa ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Buna göre;

Tek sipariş konusu olup da ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü bir kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü bir kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

7.4. ALICI’ nın cayma hakkını kullanması ve bu bildirimi SATICI’ ya yapması durumunda bu bildirimin kendisine yazılı olarak ulaştığı tarihten itibaren SATICI, 14(ondört) içerisinde alınan ve masraflar da dahil olmak üzere tüm bedelleri geri iade etmekle yükümlüdür.

7.5. ALICI, cayma hakkını kullandığını SATICInın ön bilgilendirmede belirttiği taşıyıcı firma aracılığı ile malı geri gönderir ise iadeye ilişkin herhangi bir masraf ödemek zorunda kalmayacaktır. Fakat ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcı firmasının haricinde farklı bir firma ile gönderilmesi durumunda gönderim masrafları ALICIya aittir. Ön bilgilendirme formunda iade için taşıyıcı firma belirtilmemişse bu durumda ürünün teslimi için hangi taşıyıcı firma tercih edilmişse yine aynı taşıyıcı firma tercih edilmiş sayılır. Bununla beraber, söz konusu taşıyıcı firmanın, ALICInın bulunduğu yerde şubesinin bulunmaması durumunda da ALICIdan herhangi bir masraf talep edilemez.

7.6. ALICI, cayma hakkını SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç 10(on) gün içerisinde ürünü SATICI’ nın 1. Maddede belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ürünler ile bu süreden daha sonra gönderilen ürünler için ALICI iade talebinden vazgeçmiş sayılacak ve iade talebi kabul edilmeyecektir. Şu kadar ki SATICI ürünü kendisi alacağını beyan etmişse bu durumda bu hüküm uygulanmaz. 

7.7. Cayma Hakkının İstisnaları:

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15.maddesi uyarınca ALICI; çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi yaklaşan ürünler; taşıması soğuk zincirle gerçekleştirilen ürünler (et ve süt ürünleri ve benzeri ürünler), donmuş gıdalar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere cayma hakkının kullanılması ile ürünün SATICI’ya iadesi sürecinde bozulma riski içeren hiçbir gıda ve tüketim maddesi için cayma hakkı kullanamayacaktır.

7.8. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde,

7.8.1. ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.8.2. İade formu (internet sitesi içerisinde bulunmaktadır), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

7.9. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, ürünün ALICI’ya teslim edilirken paketlendiği şekilde ve orijinal kutusunda teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün yanlış paketlenmesi sebebiyle ürünün taşıma esnasında hasarlanması sebebiyle SATICI’nın iadeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.

7.10. SATICI, cayma beyanını doldurarak info@koltanaergonomi.com üzerinden posta yoluyla gönderebilir. 

7.11. Ürünün iade alınmasıyla ilgili olarak, SATICI’nın yetkilendirdiği nakliye firması SATICI tarafından görevlendirilir. Ürünün SATICI’nın yetkilendirmediği nakliye firmasıyla geri gönderilmesi durumunda SATICI buna ilişkin gider ve masrafları karşılamaz. Bu tür geri gönderme durumunda ürünün hasarlanması, kaybolması ve benzeri haller durumlardan ALICI sorumludur.

7.12. Cayma Hakkının kullanılması halinde, İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanıldığı günü takip eden 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, iade edilen ürünün kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


8. İADE VE İPTAL KOŞULLARI

8.1. ALICI tarafından verilecek siparişin, sipariş konusu ürünlerin kargoya verilmesi aşamasından önce iptal edilmesi veya ürünlerin ALICI’ya teslimi sonrasında cayma hakkının işbu sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak kullanılmasının akabinde ürünlerin iade edilmesi halinde; kredi kartı ile alınan ürünlerin bedeli ödeme kuruluşu aracılığıyla ilgili karta, kredi kartı taksidiyle alınan ürünlerin tutar iadesi taksitlerle yapılacaktır.

8.2. Havale/EFT yoluyla alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI, ilgili tutarı 14(ondört) gün içerisinde nakden ALICI’ya ait banka hesabına yatıracaktır. 


9. GARANTİ KOŞULLARI

9.1. Sipariş verilen ürün, beraberinde gönderilen kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmak ve yetkili teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmak koşuluyla, işçilik ve üretim hatalarına karşı “2(iki)” yıl süre ile garanti kapsamındadır.

9.2. Garanti koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ürünle birlikte gönderilen “garanti belgesi” içeriğinde yer almaktadır. 

9.3. ALICI, garanti hükümlerinden yararlanmak isterse, info@koltanaergonomi.com e-posta adresine göndereceği ad-soyad, adres ve telefon bilgileri ile garanti talebinde bulunduğunu ve ürünün faturasının fotoğraf ya da taranmış örneğini göndererek garanti hükümlerinden yararlanma talebini SATICIya iletebilir. 

9.4. Ürüne SATICI nezdinde olmayan kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti hükümlerinden yararlanılamaz. Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen SATICI’ya aittir.


10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, salgın hastalık, siber saldırılar, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

10.2. Mücbir Sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.3. Mücbir sebebin 30(otuz) günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.


11. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1. ALICI tarafından iletilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından iletildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir. 

11.2. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

11.3. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından Internet Sitesi'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

11.4. Mesafeli satışın gerçekleştirildiği http://koltanaergonomi.com/ alan adlı internet sitesinden, ALICI tarafından ulaşılan diğer internet sitelerindeki gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartlarından; oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

11.5. SATICI, işbu sözleşme gereğince ALICI’dan elde edeceği kişisel verileri; işbu sözleşmeye ek olarak düzenlenen Aydınlatma Formu ve Açık Rıza Beyanında yer alan hükümlerle koruyacaktır. 

11.6. ALICI, SATICI’ya ait ürünleri kopyalayamaz, değiştirerek herhangi bir şekilde ticaretini yapamaz, SATICI’ya ait ürünlerden yeni eserler oluşturamaz, tersine mühendislik yapamaz veya üçüncü kişilerin de bunları gerçekleştirmesine izin veremez. Böyle bir durumda ALICI, doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır.  


12. BİLDİRİMLER 

12.1. İşbu sözleşme tahtında, taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, bildirim, ihtar kural olarak noter yoluyla yapılacaktır.


13. DELİL SÖZLEŞMESİ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta SATICI’ nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, mobil cihazlar, sosyal mecra üzerinden yapılan her türlü yazışmalar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce, Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

13.3. İşbu Sözleşme’ den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.


Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup; oniki (12) madde ve onbir (11) sayfadan ibaret işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi “…” tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 


ALICI     SATICI 

... ...


whatsapp