Öykümüz:

Alanında ülkemizdeki ilk örnek olan merkezimiz ergonomi konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. İçinde mekanik, elektrik-elektronik ve boya-kalıphane işlikleri bulunan toplam 200 m2 lik iki katlı bir binada faaliyet göstermekteyiz. Akademik alan ve profesyonel iş hayatından konusunda uzman pek çok kişi ve kuruluş merkezimizin gönüllü danışmanıdır. Yaptığı iş, çalıştığı makine veya ürettiği ürünün daha kullanılabilir, sağlıklı ve güvenli olması yönünde yeni fikir üretebilen herkesin merkezimizin doğal danışmanı veya üyesi olduğunu kabul ediyoruz.

Merkezimizde uygulamalı ergonomi konusunda ArGe çalışmaları, ergonomi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekteyiz. Bu konudaki özel ilgi alanımız tespit edilen ergonomik sorunları çözen makine, araç ve gereçleri tasarlamak ve imal etmektir. Çok çeşitli mesleklerden oluşan danışmanlarımızın da desteğiyle çalışanların ihtiyaçlarına özel yapılabilir, dayanılabilir ve memnuniyet verici iş istasyonları geliştiriyoruz.

İnsan faaliyetlerini hayatın her alanında daha kolay, insanca ve kaliteli yapılmasını sağlayacak yenilikçi çalışmalarda görüşmek üzere..

Kurucumuz:

Dr. Altan KOLTAN, merkezimizin kurucusudur. 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevleri, özel sağlık işletmeciliği ve 2002 yılından beri işyeri hekimliği yapmaktadır. Mesleki özel ilgi alanları uygulamalı ergonomi, risk değerlendirme yöntemleri ve tehlikeli kimyasallardır.

Yurtiçi yayınları:

* Risk Değerlendirmede Kullanılan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağlığına Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi No:38, Türk Tabipleri Birliği, 2010, http://www.ttb.org.tr/MSG/dergi/38/msg38.pdf

Yurtdışı yayınları:

* An Ergonomics Approach Model to Prevention of Occupational Musculoskeletal Injuries,  International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2009, Vol. 15, No. 1, 113–124, http://www.ciop.pl/28721

Ödüller:

* 2007 yılında OSHA Europa ve T.C. Çalışma Bakanlığı’nın düzenlediği ergonomi konulu ulusal yarışmada ikincilik ödülü.